ثبت آگهی ویژه
classiera loader

آگهی های ویژه

سایت ساختمان ساز جامع ترین سیستم درج آگهی و نیازمندی صنعت ساختمان

یک ساله

برای  395  روز
 • درج آگهی یک ساله + 30 روز هدیه
 • نمایش بصورت پروفایل ویژه
 • 1  در دسترس بودن آگهی های ویژه
 • برای  395  روز
 • ثبت 48 ساعته در موتورهای جستجو

تومان50000 /395 روز

شش ماهه

برای  195  روز
 • درج آگهی شش ماهه + 15 روز هدیه
 • نمایش بصورت پروفایل ویژه
 • 1  در دسترس بودن آگهی های ویژه
 • برای  195  روز
 • ثبت 48 ساعته در موتورهای جستجو

تومان26000 /195 روز

سه ماهه

برای  100  روز
 • درج آگهی سه ماهه + 10 روز هدیه
 • نمایش بصورت پروفایل ویژه
 • 1  در دسترس بودن آگهی های ویژه
 • برای  100  روز
 • ثبت 48 ساعته در موتورهای جستجو

تومان14000 /100 روز

دو ماهه

برای  65  روز
 • درج آگهی دو ماهه + 5 روز هدیه
 • نمایش بصورت پروفایل ویژه
 • 1  در دسترس بودن آگهی های ویژه
 • برای  65  روز
 • ثبت 48 ساعته در موتورهای جستجو

تومان10000 /65 روز

یک ماهه

برای  30  روز
 • درج آگهی یک ماهه
 • نمایش بصورت پروفایل ویژه
 • 1  در دسترس بودن آگهی های ویژه
 • برای  30  روز
 • ثبت 48 ساعته در موتورهای جستجو

تومان5000 /30 روز