• دژآبسنگ
    دژآبسنگ

    عایق دائمی بتن،آببندی،انواع کفپوش و پوشش های محافظتی

آگهی نمای ساختمان

نمای ساختمان لیست محصولات و خدمات و شرکتها و افراد مرتبط و راهنمای انتخاب نما ساختمان و شاخص های کیفیت نمای ساختمانی و آموزشهای مرتبط

نمای ساختمان در ساختمان‌سازی به سوی بیرونی یک ساختمان نما گفته می‌شود. در طراحی نما ساختمان مهم‌ترین بخش به شمار می‌رود زیرا نما چارچوب کار برای بقیه اجزای ساختمان را مشخص می‌کند.

طراحی نما ساختمان

شیشه اسپایدر
توضیحاتشیشه اسپایدر-نمای اسپایدر
Demo (10)
توضیحاتنمای اسپایدر-نما اسپایدر-شیشه اسپایدر
کرتن وال
توضیحاتنمای کرتین وال-نما کرتین وال-کرتین وال
شیشه
توضیحاتنمای شیشه ای-نما شیشه ای
20120130205
توضیحاتنمای کامپوزیت-نما کامپوزیت-اجرای نمای کامپوزیت
نما فریم لس
توضیحاتنمای فریم لس-فریم لس-نما فریم لس
نمای کامپوزیت
توضیحاتکرتین وال-نمای کرتین وال-نما کرتین وال
Xبستن پنجره

logo-samandehi